одобрен

списък на училища, детски градини и обслужващи звена

Уникален идентификатор:  17fd1f4b-df90-4564-a070-98dd3783067e

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 1

  • Създаден на: 2016-11-21 10:21:05
  • Създаден от: iskra_grancharova
  • Последна промяна: 2018-10-20 09:49:55
  • Последно променил: migrate_data