одобрен

Информация за събраните дължими и изразходвани обезпечания и отчисления

Уникален идентификатор:  1844286b-daa4-456a-842d-8e0109f19a22

Описание:

Справка за периода 2011-2018 г. съгласно Наредба № 7 за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изискващи се при депониране на отпадъците.(ДВ, бр. 111, 27.12.2013 г.) за региони Русе, Разград и Силистра, както и общините Бяла и Две могили.

Основна тема:  Околна среда

Версия: 2.2

Източник: Регионална инспекция по околната среда и водите-Русе

Автор: Рени Петрова

Връзка с автор: rpetrova@riosv-ruse.org

Отговорник поддръжка: rpetrova@riosv-ruse.org

Връзка с отговорник поддръжка: rpetrova@riosv-ruse.org

  • Създаден на: 2019-03-19 11:29:32
  • Създаден от: reni_petrova
  • Последна промяна: 2019-03-19 15:06:54
  • Последно променил: reni_petrova