одобрен

Регистър на чувствителните към замърсяване с биогенни елементи повърхностни води в обхвата на района на басейново управление.

Уникален идентификатор:  18b77479-180c-4d14-8379-ac7ea99f9a86

Описание:

Регистърът се обновява при публикуването на нови планове за управление на речните басейни и съдържа информация за територията на поречията на реките Струма, Места и Доспат.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Околна среда

биогенни елементи доспат екология и води места МОСВ Струма чувствителни зони

Версия: 2

Автор: БД"ЗБР"

Връзка с автор: bdblg@wabd.bg

Отговорник подръжка: nikolaj@wabd.bg

Връзка с отговорник подръжка: nikolaj@wabd.bg

  • Създаден на: 2017-03-08 13:17:09
  • Създаден от: nikolay_krumov_olev
  • Последна промяна: 2018-11-02 01:00:44
  • Последно променил: migrate_data