одобрен

Подлежаща на публикуване информация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество - Община Сливен

Уникален идентификатор:  18c2ef39-a307-45ba-a841-a8898c9695c6

Описание:

Подлежаща на публикуване информация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество - Община Сливен, актуален към 28.03.2019 г.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Некатегоризирани

информация имущество корупция отнемане незаконно ЗПКОНПИ противодействие придобито

Версия: 3

Автор: Община Сливен

  • Създаден на: 2019-03-29 10:56:36
  • Създаден от: maya_cherninkova
  • Последна промяна: 2019-09-11 15:58:14
  • Последно променил: maya_cherninkova