одобрен

Подлежащата на публикуване информация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество на община Асеновград

Уникален идентификатор:  18d75b61-6fb6-4981-b573-1bc8532557b0

Описание:

Публикувана е информация за подадените декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ от служители на Общинска администрация Асеновград, Председателя на Общински съвет, директори на детски градини, директори и управители на общински
предприятия, дейности и др.

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 2.4

Отговорник поддръжка: eli_karagiozova@assenovgrad.com

Връзка с отговорник поддръжка: eli_karagiozova@assenovgrad.com

  • Създаден на: 2019-03-27 11:51:00
  • Създаден от: elka_karagyozova
  • Последна промяна: 2019-03-28 11:12:31
  • Последно променил: elka_karagyozova