одобрен

Данни за нивата на ФПЧ10, измерени в пункт Велико Търново

Уникален идентификатор:  19bd5f34-23ed-4f92-956f-d4d2edbf1103

Описание:

Данните са представени в таблица, поотделно за всеки месец на годината. Публикуват се ежемесечно от 2012 г. Таблицата съдържа: дата на измерване, измерена концентрация [µg/m3], Превишение на ПС за СДН [в пъти ПС за СДН] (50 µg/m3) (ако има). Месечната таблица представя също така: Брой регистрирани данни през месеца, Брой регистрирани данни от началото на годината, Брой регистрирани превишения през месеца, Брой регистрирани превишения от началото на годината, Средномесечна концентрация, Времеви обхват.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Околна среда

въздух измервания

Версия: 1.1

Източник: https://www.riosvt.org/air/spravka/

Автор: Милка Асенова

Връзка с автор: asenovam@riosvt.org

  • Създаден на: 2019-03-28 12:02:54
  • Създаден от: milka_asenova
  • Последна промяна: 2019-03-28 12:36:03
  • Последно променил: milka_asenova