одобрен

Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в община Омуртаг

Уникален идентификатор:  19bf8f5d-46f6-4094-b319-680245275c64

Описание:

Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в община Омуртаг през 2019 г.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Икономика и финанси

Версия: 3.1

Източник: Община Омуртаг

Автор: Садет Шерифова

Връзка с автор: sadetk@abv.bg

Отговорник подръжка: agitogi@abv.bg

Връзка с отговорник подръжка: agitogi@abv.bg

  • Създаден на: 2019-04-11 11:52:02
  • Създаден от: agitogi
  • Последна промяна: 2019-04-12 09:31:48
  • Последно променил: agitogi