одобрен

Регистър на дейността на областните съвети и комисии - Шумен

Уникален идентификатор:  19c0a7e5-6a58-46c5-9dcc-87bbec4686dd

Описание:

Регистър на дейността на областните съвети и комисии - Шумен, актуален към 20.02.2018 г.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

регистър

Версия: 2

Автор: Йорданка Кръстева

Връзка с автор: y.krasteva@oblastshumen.government.bg

Отговорник поддръжка: y.krasteva@oblastshumen.government.bg

Връзка с отговорник поддръжка: y.krasteva@oblastshumen.government.bg

  • Създаден на: 2018-02-22 21:59:00
  • Създаден от: yordanka_krasteva
  • Последна промяна: 2019-09-18 00:23:40
  • Последно променил: yordanka_krasteva