одобрен

Регистър на издадени разрешителни за ползване на воден обект-публична общинска собственост

Уникален идентификатор:  19cccf8d-34ce-45ae-a68b-4c9c8c58baa8

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

Версия: 2.2

  • Създаден на: 2019-03-29 14:07:23
  • Създаден от: nikolay_ivanov_aleksandrov
  • Последна промяна: 2019-03-29 15:08:54
  • Последно променил: nikolay_ivanov_aleksandrov