одобрен

Списък на процедираните инвестиционни предложения, планове и програми по реда на ЗООС (гл. 6, раздел II и III) и ЗБР, попадащи в териториалния обхват на РИОСВ – Монтана

Уникален идентификатор:  19e6946b-1ee5-46c6-8379-c0a0888aba3d

Основна тема:  Околна среда

Версия: 3.2

  • Създаден на: 2020-07-16 14:51:13
  • Създаден от: teodora_stoyanova_riosv_montana
  • Последна промяна: 2020-07-16 15:14:43
  • Последно променил: teodora_stoyanova_riosv_montana