одобрен

Регистър на язовирите на територията на област Благоевград

Уникален идентификатор:  1a814a12-9fe8-42c7-9ae4-46f836ddbc62

Описание:

Регистър на язовирите на територията на област Благоевград по общини, актуализиран 2018 г.

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

Благоевград регистър язовири

Версия: 2.1

Автор: Областна администрация Благоевград

Връзка с автор: info@bl.government.bg

Отговорник поддръжка: Fidanka.Ivanova@bl.government.bg

Връзка с отговорник поддръжка: Fidanka.Ivanova@bl.government.bg

  • Създаден на: 2016-06-06 11:10:52
  • Създаден от: fidanka_ivanova
  • Последна промяна: 2019-03-07 16:37:13
  • Последно променил: fidanka_ivanova