одобрен

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаса, стъкло, хартия и картон

Уникален идентификатор:  1a8ac74c-4b0f-4673-a4b8-85a6c57fccaf

Описание:

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаса, стъкло, хартия и картон на територията на Община Сливен

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Околна среда

битови отпадъци картон метал пластмаса плащадки стъкло хартия

Версия: 1.1

Автор: Община Сливен

Отговорник поддръжка: mayach@sliven.bg

Връзка с отговорник поддръжка: mayach@sliven.bg

  • Създаден на: 2017-09-26 08:18:58
  • Създаден от: maya_cherninkova
  • Последна промяна: 2019-03-25 15:35:00
  • Последно променил: maya_cherninkova