одобрен

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ПАРТИДА “А” – Данни за дружествата с общинско участие в капитала, приватизирани след влизане в сила на ЗПСК Публично досие №A001

Уникален идентификатор:  1aaf9f25-6776-4045-b65a-56d989a38bbd

Описание:

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ПАРТИДА “А” – Данни за дружествата с общинско участие в капитала, приватизирани след влизане в сила на ЗПСК Публично досие №A001 - Царево

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

Царево

Версия: 1

  • Създаден на: 2017-09-28 06:36:54
  • Създаден от: stoyan_anastasov
  • Последна промяна: 2018-11-08 19:02:19
  • Последно променил: migrate_data