одобрен

Регистър на издадените удостоверения за въвеждане в експлоатация

Уникален идентификатор:  1ab84714-1505-4f4b-81de-2cd2e2044ba9

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Региони, градове

Версия: 2.2

Автор: Дарина Стаматова

Връзка с автор: darina.stamatova@velikotarnovo.government.bg

Отговорник подръжка: darina.stamatova@velikotarnovo.government.bg

Връзка с отговорник подръжка: darina.stamatova@velikotarnovo.government.bg

  • Създаден на: 2019-10-30 16:38:32
  • Създаден от: Darina_Stamatova
  • Последна промяна: 2019-10-31 11:02:57
  • Последно променил: Darina_Stamatova