одобрен

Размер на средното рентно плащане за общините от област Смолян, за стопанската 2015-2016 г.

Уникален идентификатор:  1b1bc569-49a9-4581-a10a-431b8d101a50

Описание:

Информация за определения размер на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване на земеделските земи по землища за общините от област Смолян за стопанската 2015-2016 година

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

рентно

Версия: 1

Автор: ОДЗ Смолян

Отговорник подръжка: odzg_smolyan@mzh.government.bg

Връзка с отговорник подръжка: odzg_smolyan@mzh.government.bg

  • Създаден на: 2016-07-18 13:37:07
  • Създаден от: boris_todorov
  • Последна промяна: 2018-10-12 13:44:23
  • Последно променил: migrate_data