одобрен

Справка за одобрените субсидии по мерките 313, 321 и 322 от ПРСР към 30 юни 2015 г.

Уникален идентификатор:  1bc68cae-3e79-4c99-8320-f6f465a3a85b

Описание:

Справка за одобрените субсидии по мерките 313, 321 и 322 от ПРСР към 30 юни 2015 г.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

земеделие мерки по ПРСР справка субсидии

Версия: 2

  • Създаден на: 2016-01-11 09:24:52
  • Създаден от: ivo_klisurski
  • Последна промяна: 2018-10-25 10:42:03
  • Последно променил: migrate_data