одобрен

Информация за регистрираната на територията на ОДЗ - Пловдив техника към 30.04.2017 г.

Уникален идентификатор:  1c8d591d-8b3f-4c7b-b6f5-047d79de99d6

Описание:

Информация за броя на регистрираната на територията на ОДЗ - Пловдив земеделска, горска техника и машини за земни работи към 30.04.2017 година.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

горска горска земеделска техника земни работи машини

Версия: 1

Автор: Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив

Връзка с автор: odzg_plovdiv@abv.bg

Отговорник подръжка: odzg_plovdiv@abv.bg

Връзка с отговорник подръжка: odzg_plovdiv@abv.bg

  • Създаден на: 2017-05-02 11:46:40
  • Създаден от: irina_dabova
  • Последна промяна: 2018-10-20 09:44:46
  • Последно променил: migrate_data