одобрен

Годишен план за контролната дейност на РИОСВ-Русе за 2019 г.

Уникален идентификатор:  1c9d4408-e62a-4723-aac4-572268903339

Описание:

Планът за контролната дейност на РИОСВ-Русе е разработен за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. и обхваща територията на трите области в Североизточна България – Русе, Разград и Силистра, които попадат в обхвата на Северен Централен район.

Основна тема:  Околна среда

Версия: 1.4

Източник: http://www.riosv-ruse.org/kontrolna-dejnost.html

Автор: Рени Петрова

Връзка с автор: rpetrova@riosv-ruse.org

Отговорник подръжка: rpetrova@riosv-ruse.org

Връзка с отговорник подръжка: rpetrova@riosv-ruse.org

  • Създаден на: 2019-03-12 10:34:30
  • Създаден от: reni_petrova
  • Последна промяна: 2019-03-19 15:07:36
  • Последно променил: reni_petrova