одобрен

Екологично състояние/потенциал на повърхностните водни тела

Уникален идентификатор:  1cc1305f-b83a-4d40-991a-bbdc6b0cc86d

Описание:

Оценка на екологично състояние/потенциал и химичното състояние на повърхностните водни тела попадащи на територията на БДЧР за циклите на ПУРБ

Лиценз:  Условия за предоставяне на произведение за повторно използване. Признаване на авторските права (CC-BY)

Основна тема:  Околна среда

състояние басейнова дирекция БД повърхностни водни тела черноморски район химично ЧР

Версия: 3.3

Източник: https://www.bsbd.org/bg/register.html

Автор: БДЧР

Връзка с автор: bdvarna@bsbd.org

Отговорник поддръжка: p.petkov@bsbd.org

Връзка с отговорник поддръжка: p.petkov@bsbd.org

  • Създаден на: 2022-05-10 10:07:49
  • Създаден от: bsbd
  • Последна промяна: 2022-05-18 11:29:49
  • Последно променил: bikozhuharov
 

Моля изчакайте