одобрен

Средно годишно рентно плащане за стопанската 2015-2016г. за ползване на земеделски земи, съгласно § 2е, ал.1 и ал.2 от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ на база предходна стопанска

Уникален идентификатор:  1ccad092-26d0-4bb8-966a-61be6fb0f911

Описание:

Средно годишно рентно плащане на база представени данни от ОСЗ, на повече от половината договори, вписани в Службата по вписвания и регистрирани в Общинските служби по земеделие по землища за всяка от общините за Област Хасково за стопанската 2015-2016г.

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 2.1

  • Създаден на: 2016-08-04 10:31:30
  • Създаден от: seyhan_salim
  • Последна промяна: 2020-02-17 09:04:43
  • Последно променил: seyhan_salim