одобрен

Регистър на издадените разрешителни за ползване на минерална вода

Уникален идентификатор:  1cd01c82-6451-4a40-998b-4911567cd236

Описание:

Регистър на издадените разрешителни за ползване на минерална вода

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 3

Автор: Йорданка Донкова

Връзка с автор: dani_eco@abv.bg

Отговорник подръжка: dani_eco@abv.bg

Връзка с отговорник подръжка: dani_eco@abv.bg

  • Създаден на: 2017-08-10 11:23:07
  • Създаден от: radoslav_hariev_kinevirski
  • Последна промяна: 2019-10-11 14:10:59
  • Последно променил: fatme_rafetova_islyam