одобрен

Регистър на договорите за отдаване на земеделски земи

Уникален идентификатор:  1e5de7e8-8cfe-4639-b026-7c8173e162d9

Описание:

Регистър на договорите за отдаване на земеделски земи

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 7.1

Автор: Йорданка Донкова

Връзка с автор: dani_eco@abv.bg

Отговорник подръжка: project_garmen@abv.bg

Връзка с отговорник подръжка: project_garmen@abv.bg

  • Създаден на: 2019-06-11 15:07:58
  • Създаден от: fatme_rafetova_islyam
  • Последна промяна: 2019-06-11 15:26:06
  • Последно променил: fatme_rafetova_islyam