одобрен

Информация за броя на молбите за международна закрила и взетите решения през 2017 г.

Уникален идентификатор:  1efcdb22-617b-4ca8-85f4-e7aa6e2689c4

Описание:

Информация за броя на молбите за международна закрила и взетите решения през 2017 г.

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 2.1

  • Създаден на: 2019-07-11 17:02:50
  • Създаден от: YR
  • Последна промяна: 2019-07-11 17:03:52
  • Последно променил: YR