одобрен

Регистър на дейността на областните съвети и комисии към Областна администрация Стара Загора

Уникален идентификатор:  1f3b0d37-336b-417e-8912-d51f68597e9b

Описание:

Регистър на дейността на областните съвети и комисии към Областна администрация Стара Загора

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 2.1

Автор: Кремена Бухчева

Връзка с автор: kbuhcheva@sz.government.bg

Отговорник поддръжка: maleksieva@sz.government.bg

Връзка с отговорник поддръжка: maleksieva@sz.government.bg

  • Създаден на: 2017-09-20 07:26:42
  • Създаден от: mariya_aleksieva
  • Последна промяна: 2020-06-30 13:54:26
  • Последно променил: mariya_aleksieva