одобрен

Списък на административните услуги

Уникален идентификатор:  20716841-538d-4524-bd04-4cb9ab36f24f

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Околна среда

Версия: 1.1

Източник: https://www.riew-sofia.org/index.php/2017-10-13-13-05-43

Автор: Наско Станимиров

Връзка с автор: n.stanimirov@riew-sofia.org

Отговорник поддръжка: n.stanimirov@riew-sofia.org

Връзка с отговорник поддръжка: n.stanimirov@riew-sofia.org

  • Създаден на: 2018-11-01 10:00:18
  • Създаден от: nasko_stanimirov
  • Последна промяна: 2019-04-01 09:33:28
  • Последно променил: nasko_stanimirov