одобрен

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за м. Януари 2019 г.

Уникален идентификатор:  20807996-bd90-4316-a8c2-207d403615ff

Описание:

Месечен отчет на Община Кула за изпълнението на бюджета за 2019 г.

Лиценз:  Условия за предоставяне на произведение за повторно използване. Признаване на авторските права. Споделяне на споделеното (CC-BY-SA)

Основна тема:  Икономика и финанси

бюджет община Кула Изпъление м. Януари

Версия: 1.2

Източник: http://obshtina-kula.com/bg/?p=2333

Автор: Царевна Янкулова

Връзка с автор: carevna@mail.bg

Отговорник поддръжка: gabi_nedkowa@abv.bg

Връзка с отговорник поддръжка: gabi_nedkowa@abv.bg

  • Създаден на: 2019-04-17 09:15:53
  • Създаден от: gabriela_ninkova
  • Последна промяна: 2019-04-18 14:23:51
  • Последно променил: gabriela_ninkova