одобрен

РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТ – ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 2016г.

Уникален идентификатор:  20967882-9290-43a4-ad35-f89e1cdafc62

Описание:

РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТ – 2016г.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 1

Автор: Ана Николова

Връзка с автор: sekretar_parv@abv.bg

Отговорник поддръжка: obaparv@parvomai.escom.bg

Връзка с отговорник поддръжка: obaparv@parvomai.escom.bg

  • Създаден на: 2017-02-13 12:00:27
  • Създаден от: ana_nikolova
  • Последна промяна: 2018-12-03 20:31:28
  • Последно променил: migrate_data