непроверен

РЕГИСТЪР НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

Уникален идентификатор:  20fe5cd7-17ca-4d7b-9a26-28d53674aa7b

Описание:

В регистъра са вписани всички действащи специализирани институции и социални услуги в общността, действащи на територията на Община Ивайловград, разкрити по реда на Закона за социално подпомагане и Правилника за неговото прилагане с осигурено държавно финансиране и финансиране от Оперативните програми и Структурни фондове на ЕС.

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 2.1

Автор: ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

Връзка с автор: oba_ivaylovgrad@abv.bg

  • Създаден на: 2019-04-23 11:29:02
  • Създаден от: veselingeorgiev87
  • Последна промяна: 2019-04-23 13:37:23
  • Последно променил: veselingeorgiev87