Автор: Veronika Ivanova

непроверен

Разрешения за строеж 2019 г.

Уникален идентификатор:  21161369-aea1-4958-abfe-4be90b437b5b

Описание:

Регистър на издадените разрешения за строеж от Община Оряхово за 2019 година

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 1.1

  • Създаден на: 2019-09-16 15:35:30
  • Създаден от: veronika_ivanova_oryahovo
  • Последна промяна: 2019-09-16 15:36:37
  • Последно променил: veronika_ivanova_oryahovo