одобрен

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на Бюджета; -Отчетни данни по ЕБК за сметките за средства от ЕС – ДЕС; -Отчетни данни по ЕБК за сметките за средства от ЕС – ДМП; -Отчетни данни по ЕБК за сметките за чужди средства; -Отчетни данни по ЕБК за сметките за средства от ЕС – КСФ; -Отчетни данни по ЕБК за сметките за средства от ЕС – РА; -Справка за просрочените вземания и задължения.

Уникален идентификатор:  2119b70e-147a-4c55-a05f-f656a54b708a

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Икономика и финанси

бюджет

Версия: 1

Автор: Петър Кръстев

Връзка с автор: admin@dvemogili.bg

Отговорник поддръжка: admin@dvemogili.bg

Връзка с отговорник поддръжка: admin@dvemogili.bg

  • Създаден на: 2016-07-27 13:58:45
  • Създаден от: petar_krastev
  • Последна промяна: 2018-11-02 18:34:38
  • Последно променил: migrate_data