одобрен

Регистър на разрешенията за строеж, издадени за територията на Столична община

Уникален идентификатор:  213afe24-4418-4575-b4b3-7b3e6e06d6fb

Описание:

Регистърът съдържа влезлите в сила разрешения за строеж, издадени за територията на Столична община в периода 01.01.2006 - 16.10.2019 г. (42397 броя)

Основна тема:  Региони, градове

Версия: 2.7

Източник: www.sofia-agk.com - електронен портал на Направление "Архитекттура и градоустройство", Столична община

Отговорник поддръжка: office@sofia-agk.com

Връзка с отговорник поддръжка: office@sofia-agk.com

  • Създаден на: 2019-10-16 09:46:39
  • Създаден от: office-5201
  • Последна промяна: 2019-10-16 09:55:56
  • Последно променил: office-5201