одобрен

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им

Уникален идентификатор:  214b83d2-e0e5-47f9-af37-47dcb9055017

Описание:

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 1.5

Автор: Петя Гечева

Връзка с автор: pvgecheva@kozloduy.bg

Отговорник поддръжка: disandulova@kozloduy.bg

Връзка с отговорник поддръжка: disandulova@kozloduy.bg

  • Създаден на: 2017-09-20 10:57:59
  • Създаден от: desislava_sandulova
  • Последна промяна: 2020-05-22 14:29:34
  • Последно променил: desislava_sandulova