одобрен

Регистър на издадените карти за паркиране за хора с трайни увреждания - Община Раднево

Уникален идентификатор:  216f3ed2-ec7e-40e7-a169-42c7529af641

Описание:

Регистър на издадените карти за паркиране за хора с трайни увреждания - Община Раднево

Основна тема:  Транспорт

Версия: 1.2

Автор: Петя Манчева

Връзка с автор: p.mancheva@obshtina.radnevo.net

Отговорник подръжка: katia@obshtina.radnevo.net

Връзка с отговорник подръжка: katia@obshtina.radnevo.net

  • Създаден на: 2019-06-06 13:44:37
  • Създаден от: katya_ivanova
  • Последна промяна: 2019-06-06 13:50:11
  • Последно променил: katya_ivanova