одобрен

База данни на производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин

Уникален идентификатор:  229b44ca-6536-4fe2-aef8-9e6854c6d38e

Описание:

Данните се актуализират на годишна база. Актуална информация за био производителите, преработвателите и търговците може да се следи на адрес: http://bioregister.mzh.government.bg/

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

биологично земеделие земеделие регистър

Версия: 14

Автор: Диана Босашка

Връзка с автор: dbosashka@mzh.government.bg

Отговорник поддръжка: support@bioregister.info

Връзка с отговорник поддръжка: support@bioregister.info

  • Създаден на: 2015-07-16 08:25:07
  • Създаден от: pnatsaridu
  • Последна промяна: 2018-11-02 16:26:53
  • Последно променил: migrate_data