одобрен

Списък на сключените договори през 2018 г. за нуждите на Министерство на финансите

Уникален идентификатор:  22b85a74-e0f0-470a-adfb-2cedce9eb841

Описание:

Обновяване на данните - До 31 декември на текущата година. Формат на предоставяне на информацията - .csv. Описание на данните - Таблицата съдържа списък на сключените от Министерство на финансите договори за възлагане на стоки, услуги и строителство – обект на обществени поръчки, които са възложени от МФ. В таблицата е посочен и срокът на действие на сключените договори.

Нормативна база - Закон за обществените поръчки /ЗОП/; Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/

Понятия и дефиниции - ЗОП - Закон за обществените поръчки; ППЗОП - Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

МФ договори

Версия: 3.1

  • Създаден на: 2019-01-02 11:13:00
  • Създаден от: n_kasabova
  • Последна промяна: 2019-04-09 10:48:28
  • Последно променил: n_kasabova