одобрен

Регистър на центрове за професионално обучение с отнети или заличени лицензи

Уникален идентификатор:  22e07891-9d94-4afd-ba6a-42701f0da1c9

Описание:

Регистър на центрове за професионално обучение с отнети или заличени лицензи

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Образование, култура и спорт

напоо образование професионално образование центрове за професионално обучение цпо

Версия: 8

Автор: НАПОО

Връзка с автор: support_napoo@adminsoft.bg

Отговорник подръжка: support_napoo@adminsoft.bg

Връзка с отговорник подръжка: support_napoo@adminsoft.bg

  • Създаден на: 2016-07-06 16:26:26
  • Създаден от: k_brozig
  • Последна промяна: 2019-03-18 11:45:03
  • Последно променил: k_brozig