одобрен

Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект - публична общинска собственост

Уникален идентификатор:  22f2edcb-fabc-4bf5-8d90-76209d315aaf

Описание:

Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект - публична общинска собственост

Лиценз:  Условия за предоставяне на произведение за повторно използване. Признаване на авторските права. Споделяне на споделеното (CC-BY-SA)

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

разрешителни за ползване на воден обект

Версия: 2.2

Автор: Нежля Кямилова

Връзка с автор: nejlqkqmilova@abv.bg

Отговорник поддръжка: obankozlevo@mail.bg

Връзка с отговорник поддръжка: obankozlevo@mail.bg

  • Създаден на: 2019-03-26 14:00:46
  • Създаден от: petar_ivanov_dimitrov
  • Последна промяна: 2019-10-09 16:10:30
  • Последно променил: petar_ivanov_dimitrov