одобрен

Регистър на лечебни заведения за извън болнична помощ и хосписите

Уникален идентификатор:  23e90193-5b66-429f-aa24-b468b75803e0

Описание:

Регистър на лечебни заведения за извън болнична помощ и хосписите

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Здравеопазване

здравеопазване

Версия: 11.1

Автор: Фиданка Парушева

Връзка с автор: md@rzi-silistra.com

Отговорник подръжка: md@rzi-silistra.com

Връзка с отговорник подръжка: md@rzi-silistra.com

  • Създаден на: 2019-06-28 11:18:18
  • Създаден от: apfso
  • Последна промяна: 2019-07-01 11:04:26
  • Последно променил: apfso