одобрен

Списък на процедираните по реда на ЗБР инвестиционни предложения, планове, програми и проекти

Уникален идентификатор:  23f5e88d-7816-4f35-8990-0eb3089cdc72

Описание:

Списък на процедираните по реда на ЗБР инвестиционни предложения, планове, програми и проекти на територията на РИОСВ-Плевен

Лиценз:  Условия за предоставяне на произведение за повторно използване. Признаване на авторските права. Споделяне на споделеното (CC-BY-SA)

Основна тема:  Околна среда

околна среда Инвестиционни предложения РИОСВ-Плевен Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Версия: 4.1

Връзка с автор: office@riew-pleven.eu

Отговорник поддръжка: office@riew-pleven.eu

Връзка с отговорник поддръжка: office@riew-pleven.eu

  • Създаден на: 2019-09-30 11:48:25
  • Създаден от: silvia
  • Последна промяна: 2020-02-27 16:29:53
  • Последно променил: silvia