одобрен

Справка за нивата на фини прахови частици в атмосферния въздух на територията на РИОСВ-Плевен

Уникален идентификатор:  244ba55e-a1e5-48de-8eef-7de54c78650c

Описание:

Справка за нивата на фини прахови частици в атмосферния въздух на територията на РИОСВ-Плевен

Лиценз:  Условия за предоставяне на произведение за повторно използване. Признаване на авторските права. Споделяне на споделеното (CC-BY-SA)

Основна тема:  Околна среда

околна среда РИОСВ-Плевен Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Версия: 4.2

Автор: РИОСВ-Плевен

Връзка с автор: office@riew-pleven.eu

Отговорник поддръжка: office@riew-pleven.eu

Връзка с отговорник поддръжка: office@riew-pleven.eu

  • Създаден на: 2020-02-28 09:38:03
  • Създаден от: silvia
  • Последна промяна: 2020-02-28 10:09:27
  • Последно променил: silvia