одобрен

Отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Сърница към 30.06.2020 г.

Уникален идентификатор:  24a41fac-5a7e-4d30-90a8-eb1f4bb12955

Описание:

Отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Сърница към 30.06.2020 г.

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 2.1

Източник: Община Сърница

Автор: Реджеп Мерджан

Връзка с автор: support@sarnitsa.bg

  • Създаден на: 2020-07-15 13:51:42
  • Създаден от: support
  • Последна промяна: 2020-07-15 13:53:50
  • Последно променил: support