одобрен

Информация за броя на регистрираната на територията на област Видин техтика по видове към 14.05.2019г.

Уникален идентификатор:  24d4a027-1d4d-41e5-8634-773891c52090

Описание:

информацията е по вид селскостопанска техника

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

Версия: 2.1

Автор: одз-видин

Връзка с автор: odzg_vidin@mzh.government.bg

Отговорник подръжка: odzg_vidin@mzh.government.bg

Връзка с отговорник подръжка: odzg_vidin@mzh.government.bg

  • Създаден на: 2019-05-16 09:40:48
  • Създаден от: tanya_mincheva_tsolova
  • Последна промяна: 2019-05-16 09:46:28
  • Последно променил: tanya_mincheva_tsolova