одобрен

Информация за определения размер на средното годишно рентно плащане за 2018 г.

Уникален идентификатор:  255fd08f-9601-4d75-a948-07f156af6c3f

Описание:

Информация за определения размер на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване за земеделските земи за съответното землище по общини за предходната 2018 г., изразено в лева на декар - Пловдивска област.

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

годишно земеделски земи плащане рентно средно

Версия: 2.1

Източник: http://www.mzh.government.bg/odz-plovdiv/bg/home/15-11-12/.aspx

Автор: Областна дирекция "Земеделие" гр. Пловдив

Връзка с автор: odzg_plovdiv@abv.bg

Отговорник поддръжка: odzg_plovdiv@abv.bg

Връзка с отговорник поддръжка: odzg_plovdiv@abv.bg

  • Създаден на: 2019-02-14 13:01:11
  • Създаден от: irina_dabova
  • Последна промяна: 2019-02-14 13:12:07
  • Последно променил: irina_dabova