одобрен

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ

Уникален идентификатор:  25b409ba-3b52-42db-a2fb-5063060113ea

Описание:

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ ПРЕЗ 2018 Г.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Транспорт

Обшина Пазарджик превоз регистър

Версия: 1

Автор:  инж. Цв. Пунтева

Отговорник поддръжка: rosi@pazardjik.bg

Връзка с отговорник поддръжка: rosi@pazardjik.bg

  • Създаден на: 2017-11-16 08:42:05
  • Създаден от: rositsa_bozhilova
  • Последна промяна: 2018-11-06 12:05:44
  • Последно променил: migrate_data