одобрен

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания в Община Омуртаг

Уникален идентификатор:  25bab26a-44d0-421e-bd57-ce21716ca6db

Описание:

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания в Община Омуртаг към 30.06.2020 г.

Основна тема:  Транспорт

Версия: 2.1

Източник: Община Омуртаг

Автор: Фахри Салимов

Връзка с автор: fis61@abv.bg

Отговорник поддръжка: agitogi@abv.bg

Връзка с отговорник поддръжка: agitogi@abv.bg

  • Създаден на: 2020-07-16 12:25:10
  • Създаден от: agitogi
  • Последна промяна: 2020-07-16 12:27:34
  • Последно променил: agitogi