одобрен

Информация за плащанията в СЕБРА общо за първостепенната система и по второстепенни разпоредители с бюджет за 2021 г.

Уникален идентификатор:  269fd352-7311-4ea8-81a9-d6d3f81c1069

Описание:

С цел осигуряване на публичност и прозрачност на изпълнението на бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите се публикува информация за ежедневните плащания в Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА). Информацията обхваща извършените плащания за всеки работен ден на ниво първостепенна система и по код за вид плащане в СЕБРА. В обхвата на публикуваната информация за плащанията в СЕБРА са администрацията на МЗХГ и второстепенните разпоредители с бюджет в системата на министерството.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Икономика и финанси

бюджет себра РМС 54/2019 МЗХГ

Версия: 177

  • Създаден на: 2021-01-11 09:53:26
  • Създаден от: asya_ivanova
  • Последна промяна: 2021-09-21 13:08:03
  • Последно променил: asya_ivanova
 

Моля изчакайте