одобрен

Държавен план-прием след завършено основно образование в училища в област Плевен за учебната 2018/2019 година

Уникален идентификатор:  26c62c3d-204a-4718-9b7d-6626e0627b63

Описание:

В колони 12,13 и 14 се съдържа коефициента, който определя как се взема резултата от изпитите от тестовете по БЕЛ и математика и от изпита за проверка на способностите, за съответната паралелка.
В колони 16 и 17 са изписани предметите, участващи в балообразуването, които резултати се вземат от свидетелството за завършено основно образование.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Образование, култура и спорт

държавен план-прием образование

Версия: 4

Отговорник поддръжка: io_pleven@abv.bg

Връзка с отговорник поддръжка: io_pleven@abv.bg

  • Създаден на: 2018-07-06 05:09:13
  • Създаден от: margarita_mihaylova
  • Последна промяна: 2019-03-30 23:13:36
  • Последно променил: margarita_mihaylova