одобрен

За 2019 год. - Азотен диоксид - Данни от Националната система за контрол на качеството на атмосферния въздух

Уникален идентификатор:  273b3956-e0f9-477b-91e4-4700dec2d897

Описание:

Данни от измерени концентрации на основните показатели за качеството на атмосферния въздух, съгласно закона за чистотата на атмосферния въздух - нива на азотен диоксид

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 3

  • Създаден на: 2019-05-07 11:12:19
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-07-30 10:05:17
  • Последно променил: rossalina