одобрен

Регистър на недвижимите културни ценности в община Драгоман

Уникален идентификатор:  2797ad83-5006-4f0d-be43-52f0021ddac9

Описание:

Регистър на недвижимите културни ценности

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Образование, култура и спорт

културни ценности

Версия: 2

Автор: Анна Крумова - Гл. спец.“Социални услуги, здравеопазване, образование и вероизповедания”, секретар на МКБППМН

Връзка с автор: anna_m.k.81@abv.bg

Отговорник поддръжка: anna_m.k.81@abv.bg

Връзка с отговорник поддръжка: anna_m.k.81@abv.bg

  • Създаден на: 2017-09-26 13:13:49
  • Създаден от: obshtina_dragoman
  • Последна промяна: 2018-11-30 11:04:48
  • Последно променил: migrate_data