одобрен

Средно годишно рентно плащане на земеделски земи за стопанската 2017-2018 г. в област Ямбол, изразено в лева на декар

Уникален идентификатор:  27ab0cfe-a0cb-4ecb-986b-c07aa3b28068

Описание:

Средната стойност на рентните вноски, изчислена на база на договорите за наем и аренда на земеделски земи, вписани в службата по вписванията и регистрирани в Общинските служби по земеделие в област Ямбол.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

земеделие

Версия: 1.1

Автор: Антоанета Вачева

Връзка с автор: 28Agrostatistica@mzh.government.bg

Отговорник поддръжка: ODZG_Yambol@mzh.government.bg

Връзка с отговорник поддръжка: ODZG_Yambol@mzh.government.bg

  • Създаден на: 2018-02-06 14:05:10
  • Създаден от: sonya_kancheva_konsulova
  • Последна промяна: 2019-07-04 11:56:31
  • Последно променил: sonya_kancheva_konsulova